top of page

İnsan Kaynakları Ölçüm Metrikleri


Tüm dünyadaki şirketler insan kaynaklarının en kıymetli değerleri olduğunu belirtirken, bu en kıymetli değerleri hakkında neredeyse hiç denilecek ölçüde bilgiyi yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bilanço, nakit akışı, gelir tablosu gibi finansal raporlar şirketlerin ve yöneticilerin performanslarını ölçmede kullanılan ana metrikler olmaya devam ederken, üst düzey yöneticiler artık sadece finansal performans metrikleri yerine aynı zamanda şirketlerdeki yeteneklere yapılan yatırımın geri dönüşü üzerine de yoğunlaşmak durumundalar. Doğal olarak bu bakış açısı değişikliği şirketlerin ve yöneticilerin performansının ölçümünde büyük bir değişikliği beraberinde getiriyor. Finansal başarı ölçümleme daha ziyade borç ve alacak, maliyet ve gelir, kar ve zarar gibi tek boyutlu olarak ölçümlenirken, insan kaynağı ölçümü karmaşık ve sürekli değişen boyutlara sahip.

Bu yazı dizisinde İnsan Kaynakları profesyonellerinin şirketlerin organizasyonel yapılarını ve insan kaynakları yapılanmasını değerlendirmekte kullandığı başlıca metrikleri, bu metriklerin kullanım amacı ve metriklerin hesaplanmasında kullanılan temel formülleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu metrikler ile ilgili kısa bilgileri her hafta sizlere göndereceğim bir e-posta ile sizlere duyuracağım. Paylaşacağım bu metrikler ile ilgili yorumlarınızı ve sizin tecrübelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Sizlerin de katılımı ile Türkiye’deki şirketlerin insan kaynakları yapılanması ölçüm ve değerlendirme kriterlerini hep birlikte gözden geçirme fırsatı bulacağız.

Şirketlerin rekabette farklılık yaratan ve müşterilerindeki algısını oluşturan en önemli kaynağı hiç şüphesiz çalışanlarıdır. Bununla birlikte şirket insan kaynakları birimleri farklılık yaratan bu değeri diğer tüm şirket değerleri gibi sistematik bir şekilde planlanmak ve ölçümlenmek zorundalar. Şirketlerin diğer süreçleri ve kaynakları için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılabileceğine ilişkin yaygın pek çok yöntem ve metrik önerilmiş iken insan kaynakları için bundan bahsetmek zor. Bu yazı dizisinde insan kaynakları teknolojileri alanında lider şirketlerden biri olan Saba ve Human Capital Management Institute katkılarıyla insan kaynakları planlama, değerlendirme ve ölçümü ile ilgili bazı metrikleri size ulaştırmaya çalışacağım.

Her yazıda bir ölçüm metriğini ele alıp, hangi amaçla kullanılabileceği ve nasıl ölçümlenebileceğine ilişkin ayrıntıları bulabileceksiniz. Şimdilik sözlerime bir ara veriyor ve gelecek yazımda ilk insan kaynakları ölçüm metriği olan Toplam İşgücü Maliyeti analizinde buluşmak üzere esenlikler diliyorum.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page