top of page

GENOM

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

Kurumsal dönüşüme teknoloji ile destek vermek üzere geliştirdiğimiz süreç temelli kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımımız ile işletmelerin üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerini iş akışları ile yönetmelerini sağlıyoruz. Genom Kurumsal Kaynak Planlama yazılımımız 20 yılı aşkın süredir kullanımda olan güvenilir, genişletilebilir ve esnek alt yapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı.​

PARASAL KAYNAKLAR

Genom Parasal Kaynaklar modüllerinin ortak kullandığı kodlama yöntemi, muhasebe belge türü, kuruluş tanımı vb. gibi tanımlamaları ile genel tanımların yapıldığı ortak tanımlar modülü yanında bu paketteki en temel modül genel muhasebe modülüdür.

Üründe ayrıca muhasebeye ilişkin, nakit işlemleri, banka işlemleri, çek ve senet işlemleri ile serbest fatura işlemlerinin yapılmasına yönelik işlemler, tüm uygulamadan veri akışı sağlayarak müşteri cari bilgilerinin izlenmesi ile bilanço, gelir tablosu vb. tanımlarının yapıldığı mali tablo modülü ve bir holding, grup ya da kuruma ait farklı kuruluş ve işyeri muhasebe ve mali tablolarının birleştirilmesine (konsolide edilmesine) olanak sağlayan birleştirme modülleri yer almaktadır.

Mali Muhasebe

İŞLETME YÖNETİMİ

İşletme yönetimi ile ilgili standart iş paketi olup,  kurum, kuruluş ve kuruluş özellikleri tanımlama, sevk yerleri, kodlama yöntemleri gibi genel tanımlar ile ayrıntılı malzeme ve ürün stok tanımları, depo yönetimi, satın alma, satıcı yönetimi, satın alma faturaları ve ödeme modüllerinden oluşmaktadır.

Ayrıca, malzeme genel verilerini tanımlamak ve ilgili işlemleri yönetmek için geliştirilmiş olan bir üründür. Ürün, yarı ürün, hammadde ve malzemelerin ilgili siparişlerle bağlantısını oluşturabilecek, en uygun stok giderlerini göz önüne alarak, stok hareketlerini denetleyebilecek ve raporlayabilecek ayrıntıdır. Paketin genel özellikleri aşağıdaki biçimde özetlenebilir;

Stok ve Malzeme
Üretim
Satış ve Pazarlama

İŞLETME DESTEK

Ürün, yarı ürün ve malzemelerin kalite denetim işlemlerini yapacak, üretim sırasında oluşan fiziksel değişikliklerin de kalite işlemlerini izleyecek bir pakettir. Kalite denetim formlarının, ivedi bildirim ve düzeltici eylem işlemlerinin sistem tarafından otomatik olarak çıkarılması ve ilgili kişilere elektronik posta aracılığıyla yollanması sağlanmaktadır. Belirlenen kalite standartlarına göre sağlanan (edinilen) ya da üretimden gelen ürün, malzeme ve hammaddelere ayrı biçimde kalite denetim işlemleri yapılması sağlanır.

Ayrıca üretim araçlarının bakımlarının tanımlanması, planlanması ve bu işlemlerin gerçekleştirildiği pakettir. Şirketin en üst biriminden başlayarak (fabrika, ünite, iş merkezi, iş istasyonu, makine, parça, yedek parça) en alt birimine kadar bir ağaç yapısında üretim araçlarının tanımlanarak maliyet analizleri yapılabilir, malzeme ve stok yönetimine bağlı olarak yedek parça stok işlemleri yönetilebilir, duruş-zaman analizlerini yapılabilir. Bu üründe arıza işlemlerinin yanında koruyucu ve planlı bakım işlemleri de yönetilebilir.

Hizmet Yönetimi
Bakım Onarım
Kalite Yönetimi

BAŞARI ÖYKÜSÜ

BASF Türkiye olarak Genom ile başarıyla yürüttüğümüz projelerden biri de tüm iş merkezi insan kaynakları uygulamalarını tek veritabanı ve sistem altında toplandığı ve çalışanlarımızın insan kaynakları süreçlerine dahil edildiği ‘Best Team Kiosk’ projesi oldu.

Burak Akay, BASF Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Yönetimi,

Ücret ve Yan Haklar Müdürü

BİZİ TERCİH EDENLERDEN ÖRNEKLER

bottom of page