top of page

GENOM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

100 çalışandan 10 binlerce çalışana her ölçekteki kurum için, bir insan kaynakları yazılımında ihtiyaç duyacağınız her türlü esnekliği ve işlevi barındıran, alanında en kapsamlı yetki ve güvenlik yönetimini sağlayan Genom İnsan Kaynakları platformunu 20 yılı aşan tecrübe ve teknoloji birikimi ile birlikte sunuyoruz.

İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME

Kurumsal organizasyon yapısı taslakları oluşturulup, organizasyon yapısının öğeleri arasında ast-üst, yardımcı, özel bağlar tanımlanabilir. Oluşturulan taslaklar yardımıyla işyerlerine ilişkin organizasyon yapıları belirlenip, kadrolar açılarak bu kadrolara personel ataması yapılabilir.

Kurum içindeki açık pozisyonlara en uygun adayları seçmek için ihtiyaç duyacağınız başvuru ve aday havuzu yönetimini kolaylaştırıyoruz.

İşe Alım modülü ile şirketinizin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmenize yardımcı oluyoruz.

İşe Alım modülü ile şirketinizin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmenize yardımcı oluyoruz.

İŞGÜCÜ YÖNETİMİ

Kurumsal organizasyon yapısı taslakları oluşturulup, organizasyon yapısının öğeleri arasında ast-üst, yardımcı, özel bağlar tanımlanabilir. Oluşturulan taslaklar yardımıyla işyerlerine ilişkin organizasyon yapıları belirlenip, kadrolar açılarak bu kadrolara personel ataması yapılabilir.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Kurum içi ya da kurum dışı verilen eğitimlerin planlanması ,gerçekleştirilmesi ve giderlerinin katılımcı bazında izlenmesini sağlar. Kurum tarafından verilen eğitimler konuları, eğitimcileri, konu içerikleri ile tanımlanabilir, sınavlı ya da sınavsız eğitimler planlanabilir, eğtim programlarının gerçekleşen harcamaları girilerek daha önce planlanan eğitim gider tahminleri ile karşılaştırılabilir.

YETENEK YÖNETİMİ

Farklı iş ailelerinde, farklı görev ve unvanlar ile çalışan her personel farklı kriterler ile değerlendirmeyi gerektirir. Performans hedef belirleme ya da değerlendirme görüşmesini yapacak kişilerin değerlendirmelerini çalışanın organizasyonunuzdaki yeri ve görevine göre aynı kriterler üzerinden yapabilmesini sağlamak için performans değerlendirme formları tanımlayabilirsiniz.

Yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme formları tanımları, değerlendirme kapsamları, belirleme, revizyon ve değerlendirme iş akışları, kişisel gelişim planları.

Kariyer yolları ve bu yollarda ilerleme sırası, kariyer yolları arasındaki geçişler (kariyer köprüleri) tanımlanarak kariyer matrisleri oluşturulabilir.

Çalışanların performans notlarına göre yetenek matrislerindeki düzeylerini belirlenmesi ve yeteneklerin gelişimlerinin yönetilmesi ve izlenmesi

ÜCRET YÖNETİMİ

Kurum içi ya da kurum dışı verilen eğitimlerin planlanması ,gerçekleştirilmesi ve giderlerinin katılımcı bazında izlenmesini sağlar. Kurum tarafından verilen eğitimler konuları, eğitimcileri, konu içerikleri ile tanımlanabilir, sınavlı ya da sınavsız eğitimler planlanabilir, eğtim programlarının gerçekleşen harcamaları girilerek daha önce planlanan eğitim gider tahminleri ile karşılaştırılabilir.

BAŞARI ÖYKÜSÜ

BASF Türkiye olarak Genom ile başarıyla yürüttüğümüz projelerden biri de tüm iş merkezi insan kaynakları uygulamalarını tek veritabanı ve sistem altında toplandığı ve çalışanlarımızın insan kaynakları süreçlerine dahil edildiği ‘Best Team Kiosk’ projesi oldu.

Burak Akay, BASF Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Yönetimi,

Ücret ve Yan Haklar Müdürü

BİZİ TERCİH EDENLERDEN ÖRNEKLER

bottom of page