top of page

İnsan Kaynaklarınızı Zirveye Taşıyan Çözümler

Genom İnsan Kaynakları

products-platform
  • Çalışan bilgilerinden dosyalarına kadar, insan kaynağınıza ait her türlü bilgiyi tarihsel olarak yönetiyoruz.

  • Portal ve mobil uygulamalarımız ile çalışanlarınızın bilgilerine ulaşmalarını ve kontrollü olarak güncellemelerini sağlıyoruz.

  • Eksik ve güncel olmayan belgeleri takip ediyor, çalışanlarınızı ve sizi bilgilendiriyoruz.

Detaylı bilgi...

Özlük Yönetimi

Bordro

  • Genom İK Bordro, Kurumsal ücret politikalarına bağlı olarak maaş dahil olmak üzere her türlü bordronun, farklı mevzuatlar çerçevesinde hesaplanabilmesi için gerekli esnek ve etkin araçlar sunar.

  • Genom İK Bordro ile birden fazla kurumun bordro işlemleri konsolide olarak raporlanabilir.

  • Global ve çok uluslu şirketlerin bordro işlemleri tek platform üzerinde yönetilerek etkin bir ücret politikası uygulaması sağlanır.

Detaylı bilgi...

İşgücü Yönetimi

Günümüzde insan kaynakları uygulamaları şirketlerin, verimliliğin arttırılması ,yüksek performansa ulaşılması ve sürekli büyümenin sağlanmasında en önemli etken olarak kabul edilmektedir. İnsan kaynaklarının sadece bir departmanın görevi olmadığı, tüm şirket bünyesinde çalışan verimliliğini arttırdığınızda bunun şirket verimliliğini de doğrudan etkileyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Genom İK İşgücü Yönetiminin temel amacı bu verimin sağlanması ve tüm şirket çapında büyük bir değişim yaratmasıdır.

Detaylı bilgi...

İşe Alım/Seçme Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme, şirketlerin hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için büyük önem taşır. Seçme ve Yerleştirme portali ile şirketlerin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmesi, yalnızca kendi ihtiyaçları çerçevesinde bir yazılımla insan kaynakları süreçlerini takip etmesi sağlanmaktadır. İnsan Kaynakları portalimizin temel hedefi; insan kaynakları yönetim sürecini teknolojik alt yapıyla destekleyerek “hızlı, basit ve efektif” yönetimini sağlamaktır.

 

Detaylı bilgi...

Performans Yönetimi

Günümüzde insan kaynakları uygulamaları şirketlerin, verimliliğin arttırılması ,yüksek performansa ulaşılması ve sürekli büyümenin sağlanmasında en önemli etken olarak kabul edilmektedir. İnsan kaynaklarının sadece bir departmanın görevi olmadığı, tüm şirket bünyesinde çalışan verimliliğini arttırdığınızda bunun şirket verimliliğini de doğrudan etkileyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Genom İK İşgücü Yönetiminin temel amacı bu verimin sağlanması ve tüm şirket çapında büyük bir değişim yaratmasıdır.

Detaylı bilgi...
bottom of page